Cursus: Differentiaal diagnostiek bij schouderklachten

28 februari, 2022

Schouderklachten komen veelvuldig voor in de praktijk. De incidentie en de prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt 3.5% respectievelijk 3.1%. Schouderklachten zijn vaak chronisch van aard en hebben vaak een recidiverend beloop met nadelige gevolgen voor het dagelijks functioneren en de ziekteverzuim. Van alle patiënten die in verband met schouderklachten de huisarts bezoeken, blijft 50% […]