Tarieven

Tarieven Handcentrum Weert.

Fysiotherapie

  • reguliere zitting: 34,50
  • manuele zitting: 47,-
  • reguliere zitting aan huis: 51,50
  • intake na verwijzing: 47,-
  • screening: 18,-
  • intake na screening: 47,-

Spalken

  • Vingerspalk - € 25,00
  • Duimspalk - € 35,00
  • Polsspalk - € 65,00
  • Dynamische spalk - € 90,00

De bovenstaande tarieven zijn alleen van toepassing indien u niet aanvullend of onvoldoende aanvullend zekert bent of als uw zorgverzekeraar geen tarief voorschrijft.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF).

De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut-patient" van het KNGF/NPCFUw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR), tegenwoordig Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Op onze tarieven is geen BTW van toepassingTarieven en voorwaarden per 01-01-2014.