Directe Toegang Fysiotherapie

De handtherapeuten van Handcentrum Weert werken volgens verwijzing van specialist of huisarts, maar u kunt ook zonder verwijzing zich aanmelden voor een behandeling. Houdt u er rekening mee dat er vooraf een korte screening plaats te vindt. Deze screening is bedoeld om na te gaan of u kunt starten met een behandeling of dat u toch eerst door arts dient te worden gezien.

Belangrijk voor u om te weten dat:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening…
 • Deze screening uitsluitend een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is…
 • Er géén lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening...
 • Dit gesprek ca. 15 minuten duurt…
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening…
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten à € 13,50 contant dienen te voldoen...
 • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie…
 • U het hierbij behorende screeningsformulier geheel ingevuld dient mee te brengen...
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht..
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt...
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt…
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat…
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen…
 • U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.

Wanneer u nog vragen heeft omtrent Directe Toegang Fysiotherapie neem dan contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen!